Terhi Sakara

mtv3 - Tyrnävän rehtori ja koulukiusaaminen

 

Artikkelia lukiessani jäin miettimään tapausta joka sattui Vantaalla joku aika sitten. Siinä joukko oppilaita pahoinpiteli toisen oppilaan sairaalakuntoon koulumatkalla. Todella surullista. Koulussa oppilaat ovat enemmän tai vähemmän opettajien valvovan silmän alla koko päivän. Sitten tulee kotimatka, opettajien suoma turva jää selän taakse ja vanhemmat ovat vielä kenties töissä. Koulukiusattu lapsi lähtee yksin tallustamaan kotia kohti peläten seuraavaa mutkaa tai mäen nyppylää.

Onko todella näin että juristien mielestä poliisien tai sosiaaliviranomaisten tulisi seisoa koulutien varrella varmistamassa turvallinen koulumatka? Kuinka nopeasti poliisi edes voi

reagoida ilmoitukseen koulukiusaamisesta? Onko heillä kiinnostusta puuttua tällaiseen asiaan kun paljon isompiakin juttuja (mm. pahoinpitelyt kodeissa) ovat heidän hälytyslistallaan sijalla ö. On silkkaa resurssien tuhlausta ja liian järeiden aseiden käyttöä käyttää  poliiseja ja sosiaaliviranomaisia koulukiusaamiseen. Tottakai ne ovat tarpeen kun ollaan tarpeeksi vakavalla tasolla, mutta miksi pitäisi asioiden antaa mennä sinne asti?

Kodin ja koulun yhteistyöllä pystytään puuttumaan kiusaamiseen jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ollaan sillä tasolla että oppilas on pahoinpidelty sairaalaan. Kodeissa ja kouluissa tunnetaan lapset parhaiten, siellä tiedetään minkälaisia lapsia on kyseessä ja mistä naruista veto toimii missäkin tapauksessa. Vantaalla käytössä olevaa KiVa-koulu toimintatapaa voisi laajentaa koskemaan myös koulumatkojakin. Samoin Verso-toimintaa. Oppilaita voisi kannustaa yhdessä toimimaan koulukiusaamista vastaan. Useissa kouluissa on käytössä myös kummi-toimintaa. Miksei voisi olla myös koulumatka-kummeja alakoulun puolella? 5. ja 6. luokkalaiset voisivat saattaa kotiin samalla suunnalla asuvia 1. ja 2. luokkalaisia oppilaita. Tämä vähentäisi koulumatkakiusaamista ja parantaisi koulumatkojen turvallisuutta. Paljon on siis tehtävissä ihan pienillä muutoksilla ja jo olemassa olevilla työkaluilla, jos vain me aikuiset sitä haluamme.

Terhi