Terhi Sakara

Vantaan lastensuojelu on ollut esillä viime aikoina valitettavasti negatiivisissa merkeissä. Lastensuojelun työntekijät ovat kokeneet, että heitä ja heidän huoliaan ei ole kuunneltu tarpeeksi ja työtaakka on kasvanut kohtuuttomaksi. Heittona on ollut jopa, että lapsia jää heitteille ja kohta Vantaalla on uusi ”Erika”-tapaus julkaistavaksi iltapäivälehdissä. Työntekijöiden huoli on otettava vakavasti ja heitä on kuunneltava tarkalla korvalla. Konkreettisen työn tekijöinä heillä on ensikäden tietoa siitä missä mennään ja mitä pitäisi

tehdä tilanteen korjaamiseksi. 

Vantaan budjetissa lastensuojelun osuus perhepalvelujen osuudesta on yli puolet, 53 miljoonaa euroa. En usko, että resurssien lisääminen olisi ainoa oikea vastaus Vantaan ongelmiin. Kuka haluaisi tulla töihin kaupungille jonka ongelmat ovat julkisuudessa vähän väliä; puskaradio toimii valitettavan hyvin vaikka resurssit olisivat kuinka hyvät. Myöskään koulutuspaikkojen lisääminen ei tule vastaamaan siihen huutoon miksi Vantaalle ei saada päteviä työntekijöitä. Jos työntekijällä on hyvä olla hän tuntee hallinnan tunnetta omaan työhönsä ja kokee tulleensa kuulluksi, hän vetää muitakin päteviä työntekijöitä mukanaan Vantaalle.

Mielestäni Vantaa on toimissaan menemässä oikeaan suuntaan lastensuojelussa. On hyvä, että lastensuojelusta tulee vastaamaan tulevaisuudessa useiden pisteiden sijaan vain yksi toimipiste. Tämä edistää lastensuojelussa tärkeää tiedonkulkua työntekijöiden ja eri viranomaisten välillä. Katson että erikoissosiaaliohjaajien palkkaaminen sosiaalityöntekijän työpariksi on myös hyvä askel oikeaan suuntaan. Erikoissosiaaliohjaajien avulla itse sosiaalityöntekijä voi keskittyä siihen tärkeimpään, lastensuojeluun.

Lastensuojelun työtehtäviä tulisi muutenkin tarkastella kriittisesti. Onko tärkeää, että esimerkiksi perhe joka haluaa itselleen tukiperheen on lastensuojelun asiakas, vai voisiko tukiperheasiat hoitaa esimerkiksi perheneuvola? Ennaltaehkäisevä perhetyö ja matalan kynnyksen perhepalvelut keventävät lastensuojelun taakkaa huomattavasti. Hyviä esimerkkejä tästä ovat nettineuvola, perhekoutsit ja nuorille tarkoitettu Nuppi Tikkurilassa. Imatran kaupunki on hyvä esimerkki siitä miten panostaminen ennaltaehkäisyyn on laskenut lastensuojelun menoja huomattavasti vuosi vuodelta. Kustannusten laskun lisäksi huostaanottojen määrä ja lastensuojelun tarve Imatralla on laskenut myös vuosi vuodelta. Huostaanotot jos mitkä ovat kallista puuhaa, yhden lapsen huostaanotto maksaa kaupungille jopa 80000€ vuodessa / lapsi. Jos nämä rahat sijoitettaisiin ennaltaehkäisevään tukeen perheelle, säästöt olisivat huomattavat perheen hyvinvoinnin myötä.

Lastensuojelun tulisi hoitaa vain ne perheet ja asiakkaat joita muut perhepalvelujen tukimuodot eivät pysty enää auttamaan. 

Terhi