Terhi Sakara

 

Erityislapset ja -nuoret, perheet

Jokainen lapsi ja nuori on erityinen. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee yhteiskunnan tuen niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajalla kehittyäkseen ja pystyäkseen ottamaan käyttöön koko potentiaalinsa. Meidän aikuisten tehtävänä on varmistaa että näin tulee myös käymään. Erityislasten ja -nuorten tuki ei ole pois muiltakaan lapsilta ja nuorilta, se on tukea josta hyötyvät loppupeleissä kaikki lapset ja -nuoret.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä lasten ja perheiden kohdalla?

- koulujärjestelmää tulee kehittää niin että se tukee erityislasten ja nuorten opiskelua heidän omat vahvuutensa huomioon ottaen. Lapsen paikka koulussa täytyy räätälöidä lapsen oma tilanteen mukaan.
- koulukiusaamiseen täytyy ottaa tiukka linja, sitä ei saa hyväksyä millään tasolla.
- elinympäristön tulee olla terveellinen ja lapsen kehitystä tukeva. Kouluteiden turvallisia ja rakennusten terveitä.
- erilaiset harrastusmahdollisuudet tulee tehdä mahdolliseksi kaikille lapsille.
- erityislapsen ja -nuorenperheelle tulee määrätä yksi tukihenkilö joka neuvoo ja ohjaa perhettä eri virastoissa ja tukimahdollisuuksissa.
- lapsiperheiden palvelut tulisi olla saatavilla yhden luukun periaatteella
- jokaisella perheellä tulisi olla mahdollisuus valita itse omalle perheelleen sopivat palvelut ja vaihtoehdot mm. lastenhoidon suhteen

Yrittäjyys


Yrittäjyys ei ole koskaan helppoa, eikä sen tulekaan olla. Yhteiskunnan tehtävänä on kuitenkin tehdä yrittäjyydestä mahdollista.

Ja käytännössä?
- työn teosta tulee tehdä kannattavaa kaikissa muodoissa, yrittäjiä tulee kannustaa uusien työntekijöiden palkkaamiseen.
- turhaa byrokratiaa tulee purkaa ja sen tulee olla ymmärrettävää.
- infrastruktuurin täytyy tukea yrityksiä; hyviä liikenneyhteyksiä ja kohtuuhintaisia liiketiloja.
- kaupungin kilpailutus tulee avata myös pienyrittäjille jakamalla suuria projekteja pienempiin osiin.
- asukkailla tulee olla todellinen mahdollisuus valita palvelunsa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.
- pk-yritykset tulee ottaa huomioon päätöksenteossa, työllistäväthän ne jo yli 60% yksityisen sektorin työvoimasta

Vaalilupaukseni

- Lupaan olla aktiivinen, ottaa asioista selvää monelta kannalta ennen lopullista päätöksentekoa. Kuunnella asukkaiden mielipidettä asioista.

- Lupaan olla toimissani ja päätöksenteossani läpinäkyvä ja avoin vaikuttimistani.

- Lupaan ajaa Vantaan asukkaiden etua parhaan kykyni mukaan.

 

Arvomaailma

Uskonto
- Olen luterilainen kristitty, Korson seurakunnan jäsen. Uskoani ohjaa rakkaus; uskon siihen että hyvä kiertää sen tekijälle. 

Tasa-arvoinen avioliitto
- Kannatan tasa-arvoista avioliittoa. Yhteiskunnan tulee olla tasa-arvoinen kaikille sen jäsenille, ihmisen ominaisuuksista riippumatta. Kirkolla tulee kuitenkin olla oikeus vihkiä tai jättää vihkimättä kenet haluaa.

Homojen adoptio-oikeus
- Kannatan. Ihmisen sukupuolisuuntautuneisuus ei ole tarttuvaa, eikä määritä onko hän kuinka hyvä vanhempi lapsilleen. 

Turvapaikanhakijat / pakolaiset
- Kun ihmisellä on hätä, häntä pitää auttaa. Mieluiten hänen kotimaassaan, mutta jos se ei ole mahdollista niin Suomessa. Elintasopakolaisia en hyväksy.

Tasa-arvo miesten ja naisten välillä
- Sekä mies että nainen pystyy samaan, kumpikin on tasa-arvoisessa asemassa toistensa kanssa. Työhön pitää valita siihen sopivin henkilö, en kannata kiintiöitä.

Eutanasia
- Kannatan eutanasiaa. Kun potilaalla ei ole toivoa elää ihmisen arvoista elämää ja kuolema on väistämättä edessä, hänellä tulee olla oikeus päättää se omasta halustaan. Tämä halu tulee lähteä ihmisestä itsestään ja se tulee todeta usean lääkärin muodostamassa panelissa. 

Lue lisää ajatuksia-osiosta!

Terhi Sakara